logo

Budowa sieci wodociągowej - spotkanie sierpień 2017

Informujemy, że w dn. 19 sierpnia 2017 (sobota) w Domu Działkowca o godz. 10.00 odbędzie się drugie spotkanie informacyjne w sprawie budowy sieci nawadniania na terenie ROD. Spotkanie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane inwestycją. W szczególności na spotkaniu zostanie przedstawiona propozycja podziału budowy na etapy. Dodatkowo zostanie przeprowadzona ankieta w sprawie połączenia z inwestycją budowy sieci elektrycznej. Zapraszamy wszystkich działkowców, którzy już się zadeklarowali jak i tych, którzy jeszcze tego nie zrobili.

Budowa sieci wodociągowej

Informujemy, że na walnym zebraniu działkowców w dn. 22.04.2017r. została podjęta uchwała o budowie instalacji nawadniania tylko dla zdeklarowanych działkowców. Oznacza to, że koszty budowy instalacji będą ponosić tylko Ci działkowcy, którzy chcą budowy instalacji. Działkowcy, którzy nie chcą być podłączeni do instalacji nawadniania nie są zobowiązani do partycypowania w kosztach inwestycji! Jeżeli działkowiec w przyszłości po wybudowaniu instalacji zmieni zdanie to i tak będzie musiał ponieść koszt inwestycji (kwota zostanie zwaloryzowana i nie będzie możliwości rozbicia jej na raty).
Na podstawie kosztorysu oraz przedstawionej nam oferty na wykonanie instalacji nawadniania, koszt inwestycji w przeliczeniu na jednego działkowca wynosi 1 227zł przy założeniu, że w kosztach budowy będzie partycypowało 160 działkowców (tj. ok 35% członków ROD). W ramach inwestycji na terenie ROD zostanie rozprowadzona sieć wodociągowa, która będzie umożliwiała podłączenie każdego działkowca. Dodatkowo dla zdeklarowanych działkowców zostaną na ich działkach zbudowane punkty pomiarowo-czerpalne. Wybudowana sieć wodociągowa będzie przeznaczona wyłącznie do podlewania upraw działkowych.
Zgodnie z uchwałą walnego zebrania kwota 1227 zł została rozłożona na 4 raty:
  • I rata 306,75 zł – płatność do 30.06.2017r.
  • II rata 306,75 zł – płatność do 30.11.2017r.
  • III rata 306,75 zł – płatność do 30.06.2018r.
  • IV rata 306,75 zł – płatność do 30.11.2018r.
W związku z tym, że temat instalacji wodociągowej budzi kontrowersje wśród działkowców, w dn. 27 maja 2017 r. (sobota) o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych inwestycją i/lub tych działkowców, którzy jeszcze nie podjęli decyzji. Będzie to wyłącznie spotkanie informacyjne, które ma na celu zaznajomienie zainteresowanych z planowaną inwestycją. Na zebraniu nie będą podejmowane żadne wiążące decyzje! Spotkanie odbędzie się w domu działkowca.
Działkowcy, którzy już są zdecydowani i chcą się zdeklarować prosimy o wpłatę 1 raty.

Po 30.06.2017r. zostanie przeprowadzone kolejne spotkanie w celu omówienia dalszych kroków związanych z inwestycją. Szczególnie zachęcamy wszystkich działkowców, którzy są zainteresowani rozwojem infrastruktury ROD na partycypowanie w kosztach tej inwestycji. Państwa wpłaty będą sygnałem na chęć rozwoju ROD.
W przypadku, gdy inwestycja nie będzie realizowana, np. ze względu na zbyt małą ilość chętnych działkowców, wpłacone kwoty zostaną zwrócone.
I ratę partycypacji - w kwocie 306,75 zł prosimy wpłacać na konto ROD Osobowice:
63 9575 1027 0000 1661 2000 0010
W tytule prosimy koniecznie podać: numer działki oraz imię i nazwisko działkowca
Wszelkich informacji udziela biuro zarządu w godzinach pracy. Sprawę prowadzą i szczegółowych informacji udzielają:
Artur Zalewski
tel. 574 270 688
email: a.zalewski@rodosobowice.pl
Paweł Kosmatka
tel. 602 334 702
email: p.kosmatka@rodosobowice.pl