logo

Wolne działki

Zarząd ROD Osobowice informuje, że posiada następujące wolne działki:

  • W chwili obecnej brak wolnych działek

Ogłoszenia o "sprzedaży" działek przez obecnych użytkowników:

  • dz. 376 - tel. 535 722 339

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2017r.

Lokalizacja działek: mapa

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zarządem ROD, email: biuro@rodosobowice.pl

Pod pojęciem "sprzedaży" rozumie się przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa do działki oraz własności znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów. Nowy nabywca wstępuje jako strona umowy dzierżawy działkowej wiążącej go z PZD ROD "Osobowice".