logo

Wjazd na teren ROD Osobowice


Zarząd ROD „Osobowice” informuje działkowców:

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania wjazd na teren ogrodu i dojazd do działek w celu dowozu i wywozu materiałów z działek odbywa się w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca w okresie od kwietnia do listopada.

W wyznaczone soboty brama będzie otwarta w godzinach 10:00 - 16:00 po uprzednim zgłoszeniu (nr tel. 602334702)

Wjazd na teren ogrodu i dojazd do działki poza wyznaczonymi dniami należy uzgodnić z:

  • Zarządem ROD „Osobowice” we wtorek w godz. 16:00 do 18:00
  • lub zgłosić do Prezesa Pawła Kosmatki

Klucz od bramy wjazdowej znajduje się w Zarządzie ROD