logo

Opłaty za 2017

Opłaty obowiązujące w 2017 w ROD "Osobowice":


Opłaty obowiązujące wszystkich działkowców (obowiązkowe)
1.Opłata ogrodowa (wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD)0,55 zł/m²
2.Opłata partycypacyjna (zgodnie z § 151 ust. 1 i 2 Statutu PZD)0,07 zł/m²
3.Składka członkowska:6 zł
4.Opłata inwestycyjna (projekt instalacji elektrycznej)10 zł
Dodatkowa opłata na inwestycję budowy sieci wodociągowej
(płacą tylko Ci działkowcy, którzy chcą uczestniczyć w budowie sieci)
1.I rata (płatna do 30.06.2017r.)306,75 zł
2.II rata (płatna do 30.11.2017r.)306,75 zł
2.III rata (płatna do 30.06.2018r.)306,75 zł
2.IV rata (płatna do 30.11.2018r.)306,75 zł
(więcej szczegółów tutaj)
Opłaty dla działkowców podłączonych do sieci wodociągowej
1.Opłata wodna (płacą tylko działkowcy podłaczni do sieci wodociągowej)10 zł
2.Opłata zaliczkowo-ryczałtowa za wodę (płacą tylko działkowcy podłączeni do sieci wodociągowej)125 zł
Dodatkowe opłaty dla nowych członków ROD
1.Wpisowe (jednorazowe dla nowych członków PZD)180 zł
2.Opłata inwestycyjna (jednorazowa dla nowych użytkowników)250 zł
Przykładowo obowiązkowe opłaty dla działki 300m²:
300m2 * (0,55zł + 0,07zł) + 6zł + 10zł = 202zł
Przykładowo obowiązkowe opłaty dla działki 350m²:
350m2 * (0,55zł + 0,07zł) + 6zł + 10zł = 233zł
Przykładowo obowiązkowe opłaty dla działki 400m²:
400m2 * (0,55zł + 0,07zł) + 6zł + 10zł = 264zł

Opłaty wpłacamy na konto bankowe ROD "Osobowice":

63 9575 1027 0000 1661 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach, Oddział we Wrocławiu. W tytule proszę podać nazwisko i numer działki

Opłaty ogrodowe należy opłacić do dnia 30.06.2017r.