logo

Informacje dla działkowców

Piękny ogród wizytówką działkowców w ROD Osobowice

Utrzymanie czystości w ogrodzie nie tylko poprawia estetykę ROD i komfort uprawniania działek. To także szacunek wobec wszystkich działkowców i okolicznych mieszkańców. Działkowcy cieszą się wyjątkową sympatią władz samorządowych i wieloma przywilejami, nie ma więc powodu, aby zmieniać ten stan rzeczy niepotrzebnym bałaganem. Zadbany ogród to wizytówka jego użytkowników, jak i całego Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy, jako Ci, którzy są ściśle związani z przyrodą i ekologią, powinni szczególnie szanować zasady współżycia społecznego.

UWAGA !!!

PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O NIE WRZUCANIE DO KONTENERÓW ELEKTROSPRZĘTU, MEBLI, GAŁĘZI, TRAWY ORAZ OPON I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Gałęzie, trawa, chwasty i inne odpady organiczne z naszych działek nie powinny trafiać na wysypisko, ponieważ powinny być poddane kompostowaniu i zostać wykorzystane jako cenny nawóz. Tu warto przypomnieć o zapisie w § 42 pkt. 1 regulaminu ROD, który zobowiązuje użytkownika do wyposażenia działki w kompostownik, natomiast zgodnie z zapisem § 68 pkt. 2 regulaminu ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Meble, materace, tapczany to tzw. śmieci wielkogabarytowe, które powinny być usuwane przez użytkownika działki na jego koszt, a nie na koszt całej społeczności ogrodu.