logo

Kontakt do nas

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
ROD "OSOBOWICE" we Wrocławiu
ul. Krotoszyńska 2, 51-009 Wrocław
NIP 895-17-14-542
REGON: 007015915-49300
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 0000293886
Biuro Zarządu czynne w każdy wtorek od godziny 17.00-19:00 z wyjątkiem okresu zimowego. UWAGA!!! W okresie zimowym tj. od 10 października do 31 marca Biuro Zarządu jest nieczynne.
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Kobierzyce Nr. 63 9575 1027 0000 1661 2000 0010
ZARZĄD
Prezes
Paweł Kosmatka
tel. 602 334 702
email: p.kosmatka@rodosobowice.pl
Vice-Prezes
Tadeusz Stefaniak
tel. 692 995 945
Skarbnik
Krystyna Major
email: k.major@rodosobowice.pl
Członek Zarządu
Anna Kozłowska
email: a.kozlowska@rodosobowice.pl
Członek Zarządu
Elżbieta Kowalska
KOMISJA REWIZYJNA
Ewa Brunarczyk
Karina Poniatowska
Wynajem Sali
Anna Kozłowska
email: a.kozlowska@rodosobowice.pl
669 282 972